Szerződési feltételek

Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

I.

Alapvető rendelkezés

Ezen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a polgári törvénykönyv 89/2012-es törvényének 1751-es paragrafusa alapján kerültek kidolgozásra. Roman Petr Cégazonosító: 736 01 535 Adószám: Székhely: Husova 397, Golčův Jeníkov bejegyezték a Havlíčkův Brod Városi Hivatalban e-mail: petr.r.firm@seznam.cz www.chilli-rool.com

(a továbbiakban: „Eladó“) Ezek a feltételek szabályozzák az eladó és egy természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit, aki a vállalkozásán kívül fogyasztóként vagy vállalkozásán keresztül adásvételi szerződést köt (a továbbiakban: „Vevő”) a www.chilli-rool.com webes felületen keresztül az oldal üzemeltetőjével… .. (a továbbiakban: „internetes áruház”). Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételek rendelkezéseivel szemben. Ezeket a feltételeket és az adásvételi szerződést cseh nyelven kötődik.

II. Információk az árukról és az árakról

Az internetes áruház katalógus menüjében információkat talál az egyes árukról, beleértve az áruk árait és azok főbb tulajdonságait. Az áruk ára tartalmazza az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árukat jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni rendes postai úton. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg az internetes áruházban megtalálhatóak. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyedi feltételek mellett.

Az internetes áruház katalógusában szereplő áruk bemutatása informatív jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában. Az internetes áruházban közzéteszik az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is. Az internetes áruházban felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, amikor az árukat az EU-n belül szállítják ki. Az áruk vételárával járó kedvezmények nem kombinálhatók, hacsak az eladó másképp nem állapodik meg a vevővel.

III. Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésekor a távközlési eszközök használatával kapcsolatosan felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjaktól.

A vevő az árukat a következő módokon rendelheti meg: az ügyfél számláján keresztül, ha korábban regisztrált az internetes áruházban, a megrendelőlap kitöltésével regisztráció nélkül.

Megrendeléskor a vevő kiválasztja az árut, az árucikkek számát, a fizetés és a szállítás módját.

A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatokat. A vevő a …… gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelőben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése és a vevő megerősítése arról, hogy elolvasta ezeket a feltételeket. A megrendelés kézhezvétele után az eladó a vevőnek a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küld a megrendelés átvételéről. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződésnek. A visszaigazoláshoz csatolják az eladó aktuális üzleti feltételeit. Az adásvételi szerződés csak akkor kerül elfogadásra ha az eladó elfogadja a megrendelőt. A megrendelés átvételéről szóló értesítést a vevő e-mail címére kézbesíti. / A megrendelés kézhezvétele után az eladó a vevőnek a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küld a megrendelés átvételéről. Ez a megerősítés a szerződés megkötésének minősül. A visszaigazoláshoz csatolják az eladó aktuális üzleti feltételeit. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó megerősíti a megrendelést a vevő e-mail címére.

Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott követelmények bármelyikét az eladó nem tudja teljesíteni, módosított ajánlatot küld a vevő e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ilyen esetben az adásvételi szerződést úgy kötik meg, hogy a vevő megerősíti az a módosított ajánlat elfogadását és a megadott e-mail címére visszaküldi.

Az eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező érvényű. A vevő mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg a vevő értesítést nem kap a megrendelés kézhezvételéről az eladó részéről. A vevő telefonon lemondhatja a megrendelést az ezen szerződési feltételekben megadott telefonszámon.

Abban az esetben, ha az eladó részéről technikai hiba történt az internetes áruházban az áruk árának feltüntetésekor vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut a vevőhöz eljuttatni a hibás áron, még akkor sem, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást küldtek ezen szerződési feltételeket betartva. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a módosított ajánlatot küld a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ilyen esetben az adásvételi szerződést az eladó e-mail címére a vevő elfogadásának megerősítésével köttetik meg.

IV. Az ügyfél számlája

A vevő az internetes áruházba történő regisztrációja alapján hozzáférhet vevői számlájához. A vevő megrendelheti az árut az ügyfél számláján keresztül is. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.

A vevő az ügyfél számláján történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. Az ügyfél számlán a vevő által és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az ügyfél fiókjához való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni az ügyfél számlájához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfél számláján történő visszaélés esetén harmadik fél által. A vevő nem jogosult harmadik félnek engedélyezni az ügyfél számla használatát.

Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő már nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből és a jelen feltételekből eredő kötelezettségeit.

A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel akkor, amikor az eladó hardveres és szoftveres felszerelésének szükséges karbantartására, ill. harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása zajlik.

V. Fizetési feltételek és áruszállítás

Az áruk árát és az adásvételi szerződés szerinti áruk leszállításával kapcsolatos költségeket a vevő a következő módokon fizetheti ki: utánvéttel az áruk átadásakor.

A vevő a vételárral együtt köteles megtéríteni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket, a megállapodás szerinti összegben. Hacsak nincs feltüntetve másként, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

Készpénzben történő fizetés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő.

A fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vevő betartja az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.

Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó bankszámláján.

Az eladó nem igényel semmilyen előleget a vevőtől. A vételár kifizetése az áru elküldése előtt nem minősül kauciónak.

Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát adni a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett bevételt az adóhatóságnál online, műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül nyilvántartásba venni.

Az áru a vevőhöz szállítható: a vevő által megadott címre a vevő által megadott csomagküldő szolgálat megadott címére, úgynevezett külső csomagátvételi pontba személyes átvétel az eladó telephelyén

A szállítási mód megválasztása az árucikkek megrendelése során történik.

Az áruk szállításának költségeit az áruk feladásának és átvételének módjától függően a vevő megrendelésében és az eladó által adott megrendelés visszaigazolásában határozzák meg. Ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján határozzák meg, a vevő viseli az szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, akkor a vevő köteles átvenni az árut a szállításkor. Abban az esetben, ha a vevő részéről, különböző okoknál fogva az árut többször, vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kiszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.

Az áru átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolását, annak sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérüléseinek megállapítása esetén (nyilvánvaló külső sérülések esetén), a vevő nem köteles átvenni a fuvarozótól a csomagot.

Az eladó adóügyi dokumentumot - számlát állít ki a vevőnek. Az adóigazolást a leszállított áruhoz csatolja. A vevő úgy szerzi meg az áruk tulajdonjogát, hogy megfizeti az áruk teljes vételárát, beleértve a szállítási

költségeket is, de először is az áru átvételével. Az áru véletlen megsemmisüléséért, megrongálódásáért vagy elvesztéséért a felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy abban a pillanatban hárul a vevőre, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, de ezt nem az adásvételi szerződés megsértésével tette.

VI. A szerződés elállása

Az a vevő, aki a vállalkozásán kívül fogyasztóként kötött adásvételi szerződést, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap az áru utolsó darabjának az átvételének napjától kezdve, ha a szerződésben le van fektetve, hogy több darabban küldik az árut az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás

Többek között a vevő nem állhat el az adásvételi szerződésről: a szolgáltatások nyújtása, amennyiben azt a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt teljesítette és előtte bele is egyezett, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől, olyan termék értékesítésről vagy szolgáltatás nyújtásról, amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek a szerződés felmondásának időszakában jelentkezhetnek, az alkoholtartalmú italok értékesítéséről, amelyet csak harminc nap elteltével lehet leszállítani, és amelynek ára az eladó akaratától független pénzügyi piaci ingadozásoktól függ, a vevő vagy annak kívánságainak megfelelően módosított áruk átadásáról, romlandó áruk, valamint olyan áruk szállítása, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek más áruval, áruk szállítása zárt csomagolásban, amelyet a vevő eltávolított a csomagból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, audio- vagy videofelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha megsérült az eredeti csomagolásukat, újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése, digitális tartalom kézbesítése, ha azt nem kézzelfogható adathordozón kézbesítették, és a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási idő lejárta előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől, további esetekben melyet a polgári törvénykönyv 1837-es paragrafusában van lefektetve.

Az elállási időszak betartása érdekében a vevőnek elállási nyilatkozatot kell küldenie az elállási határidőn belül. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által biztosított elállásról szóló űrlapot. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldi az eladó e-mail címére vagy szállítási címére, amelyet a jelen szerződési feltételekben is fel vannak tüntetve. Az eladó haladéktalanul megerősíti a vevőnek az űrlap átvételét. A vevő, aki él a szerződéstől való elállás jogával köteles a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadni az árut az eladónak. A vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árukat jellegüknél fogva rendes postai úton nem lehet visszaküldeni. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadja neki az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket tőle kapott, ugyan olyan módon ahogy azt megkapta. Az eladó a kapott pénzt más módon csak akkor adhatja vissza a vevőnek, ha a vevő ebbe beleegyezik, és ha nem merül fel további költség.

Ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb árutovábbítási módszert választotta, az eladó megtéríti a vevőnek az áruk átadásának költségeit a legolcsóbb ajánlott áruszállítási módnak megfelelő összegben. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzeszközöket a vevőnek visszaadni, mind addig amíg a vevő át nem adja az árut, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak.

A vevőnek sértetlenül, kopás nélkül és szennyeződés nélkül, és ha lehetséges, eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az árut az eladónak. Az eladónak jogában áll egyoldalúan élni az árukon okozott kár megtérítésének jogával, tehát a vevőnek vissza kell téríteni az okozott kárt.

Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha a készlete kifogyott, az áruk hozzáférhetetlensége miatt, vagy amikor az áruk gyártója, importőre vagy szállítója megszakította az áruk gyártását vagy behozatalát. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és az adásvételi szerződésről való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi az egész összeget, beleértve a szerződés alapján tőle kapott szállítási költségeket is, ugyan olyan módon ahogy azt megkapta vagy a vevő által meghatározott módon.

VII. Jogok hibás teljesítés esetén

Az eladó vállalja, hogy az áru az átvételkor hibátlanul került a vevőhöz. Az eladó különösen felelős azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekkel a vevő elvárásai teljesülnek az áruk jellegéből és reklámozásából fakadóan,

az áruk alkalmasak az eladó által meghatározott használatára, vagy amelyre általában ilyen típusú árukat használnak,

az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek az elfogadott mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést az elfogadott minta vagy modell szerint határozták meg,

az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak, és

az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.

Ha a hiba az áru vevő általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, akkor úgy tekintik, hogy az áru az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákhoz való jogot a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használatából eredő kopásért, használt árukért, amelyek olyan hibának felelnek meg, amely az áru használatakor vagy kopásakor keletkezett, vagy ha ez az áruk jellegéből adódik.

Hiba esetén a vevő panaszt nyújthat be az eladóhoz, és kérheti: új árura cserélni, áru javítása, észszerű kedvezmény a vételárból, visszalépni a szerződéstől.

A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, ha az árunak jelentős hibája van, ha a hiba a javítás után is megismétlődik és az árut nem tudja megfelelően használni, az áru nagyobb számú hibája esetén.

Az eladó köteles elfogadni a panaszt minden olyan létesítményben, ahol a panasz elfogadása lehetséges, vagy a székhelyén vagy a telephelyén. Az eladó köteles írásbeli visszaigazolást adni a vevőnek arról, hogy a vevő mikor élt a joggal, mi a panasz tartalma és milyen panaszkezelési módot igényel a vevő, valamint meg kell erősítenie a panasz kezelésének időpontját és módját, ideértve a javítás időtartamának megerősítését, vagy írásbeli igazolást adni a panasz elutasításáról.

Az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott azonnal, összetett esetekben három munkanapon belül dönt a panaszról. Ez az időszak nem tartalmazza a hiba szakmai értékeléséhez szükséges termék- vagy szolgáltatástípusnak megfelelő időt. A panaszokat, beleértve a hibák kiküszöbölését, haladéktalanul, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kell rendezni, hacsak az eladó és a vevő nem állapodik meg hosszabb időszakban. Ennek az időtartamnak a felesleges elnyújtása szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A követelés pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő akaratát érvényesíti (hibás teljesítéséből való jog gyakorlása) az eladóval szemben.

Az eladó írásban tájékoztatja a vevőt a panasz eredményéről.

A hibás teljesítés joga nem illeti meg a vevőt, ha a vevő az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.

Indokolt panasz esetén a vevőnek joga van a reklamációval kapcsolatban felmerült, vagy ezzel összefüggő költségek megtérítésére. A vevő ezt a jogát az eladótól a garanciális idő lejárta után egy hónapon belül gyakorolhatja.

A vevő kiválaszthatja a panasz módját.

A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a polgári törvénykönyv 1914–1925, 2099–2177 és a 2161–2144 paragrafusai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992-es törvény szabályozza.

Az eladó felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozza.

VIII. Kézbesítés

A szerződő felek minden levelet elektronikus levél formájában továbbíthatnak egymásnak. A vevő leveleket küld az eladónak az e szerződési feltételekben megadott e-mail címre. Az eladó leveleket juttat el a vevőhöz az ügyfél fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címre.

IX. Peren kívüli vitarendezés

A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégazonosító: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs, felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezéséért. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található, amely az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés következtében keletkezett viták rendezésére szolgál.

Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetes cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a kapcsolattartó pont az Európai Parlament és a Tanács 524/2013-as rendelete szerint, amely 2013. május 21-én kelt a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004-es számú rendelet és a 2009/22/EK irányelv (az online fogyasztói vitarendezésről szóló rendelet) módosításáról.

Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult az árukat értékesíteni. A kereskedelmi engedélyt az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal adja ki. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. számú törvény betartását is..

X. Záró rendelkezések

Az eladó és a vevő közötti minden megállapodás a Cseh Köztársaság törvényeivel összhangban vannak. Ha az adásvételi szerződés által létrejött kapcsolatban nemzetközi partner is van, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó általános, kötelező jogi szabályozásból eredő jogait.

Az eladót a polgári törvénykönyv 1826-os paragrafusának első bekezdés, e) pontja értelmében semmilyen magatartási kódex nem köti a vevővel kapcsolatban.

Az eladó tulajdona a weboldalon lévő összes tartalom, különös tekintettel a szerzői jogokra, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket. Tilos a weboldal vagy annak bármely részének másolása, módosítása vagy egyéb használata az eladó beleegyezése nélkül.

Az eladó nem vállal felelősséget az internetes áruház harmadik fél általi beavatkozásból eredő hibákért, vagy annak nem rendeltetésszerű használatáért. Az internetes áruház használata során a vevő nem használhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé teheti számára vagy harmadik felek számára, hogy beavatkozhasson vagy használhassa az internetes áruház szoftverét vagy más moduljait oly módon, hogy az ellentétes legyen a felhasználás rendeltetésszerű céljával.

A vevő vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a polgári törvénykönyv 1765-ös paragrafus 2. bekezdése értelmében.

Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem nyilvános.

A szerződési feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.

A szerződési feltételek csatolmányaként megtalálható egy minta nyomtatvány a szerződéstől való elállás gyakorlásához. Ezek az szerződési feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Roman a Petr

IČ: 736 01 535

DIČ:

se sídlem:Husova 397, Golčův Jeníkov

zapsané u MěU Havlíčkův Brod 

email petr.r.firm@seznam.cz

telefon 777/ 841700

www.chilli-rool.cz

(dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.chilli-rool.cz….. (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko……. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č2101040772/2010….., vedený u fio banky…..

 

 

dobírkou v hotovosti při předávání zboží,

.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do …. dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Zboží je kupujícímu dodáno:

na adresu určenou kupujícím objednávce

prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

osobním odběrem v provozovně prodávajícího

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

dodávce novin, periodik nebo časopisů,

dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

výměnu za nové zboží,

opravu zboží,

přiměřenou slevu z kupní ceny,

odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

pokud má zboží podstatnou vadu,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem25.5.2018